Ηλεκτρολογικά

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίζονται σε εγκαταστάσεις κατοικιών και αφορούν τα σπίτια και σε εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων που περιλαμβάνουν χώρους γραφείων, καταστήματα πάσης φύσεως, βιομηχανικούς χώρους κ.λ.π.

Ηλεκτρική εγκατάσταση εννοούμε το ηλεκτρικό δίκτυο που κατασκευάζει κάθε πελάτης της ΔΕΗ μέσα στο δικό του χώρο, για να δεχτεί την ηλεκτρική ενέργεια και να την οδηγήσει μέχρι τις καταναλώσεις του.

Πιο συγκεκριμένα :
Οι Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποτελούν  ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών όπως διακόπτες, ρευματοδότες(πρίζες), πίνακες, γειώσεις  κ.λ.π., τα οποία συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους με αγωγούς και καλώδια και παρέχουν  με ασφάλεια ηλεκτρική ενέργεια στις ηλεκτρικές συσκευές κατανάλωσης της κατοικίας, ή του καταστήματος και γενικότερα του χώρου του καταναλωτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξετε τον χώρο σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ