Μονώσεις – Στεγανοποιήσεις

Η μόνωση αφορά στην δημιουργία ενός προστατευτικού στρώματος για ένα οικοδόμημα, που μπορεί να διαμορφωθεί εσωτερικά η εξωτερικά και να αντιμετωπίζει την θερμοκρασία ή την υγρασία. Θερμομόνωση ή υγρομόνωση-στεγανοποίηση. Μπορεί να εφαρμοστεί στα κάθετα στοιχεία ενός κτιρίου, στα οριζόντια, δηλαδή την ταράτσα και το δάπεδο ή στα ανοίγματα. Η εξωτερική θερμομόνωση, θερμοπρόσοψη πραγματοποιείται μετά από μελέτη παραγόντων όπως τα δομικά υλικά, η τοποθεσία και οι ανάγκες ενίσχυσης. Υπάρχει ένα εύρος μονωτικών υλικών, όπως ο πετροβάμβακας, η εξηλασμένη πολυστερίνη, η διογκωμένη πολυστερίνη, που αφού τοποθετηθούν, επιστρώνονται με σοβά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξετε τον χώρο σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ