Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία, GAITAN CLIMA δραστηριοποιείται στο χώρο του Κλιματισμού, της Θέρμανσης, του Εξαερισμού, των ηλιακών συστημάτων και της Παθητικής Πυροπροστασίας 20 ολόκληρα χρόνια. Παρέχει στους πελάτες μας άριστη ποιότητα, άψογη απόδοση και άμεση εξυπηρέτηση.

Ασχολείται με την κατασκευή την παρακολούθηση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση Η/Μ έργων με μηχανολογικές μελέτες όλων των τύπων και των χώρων από άρτιους εξειδικευμένους μηχανολόγους-μηχανικούς αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας έργα με μεγάλη εμπειρία μας εφαρμογές επαγγελματικών χώρων κλιματισμού-αερισμού αλλά και με κατασκευές τεχνικών έργων.

Η εταιρεία GAITAN CLIMA  παρέχει πιστοποιήσεις και διακρίσεις:

  • HSE σε θέματα Υγείας Ασφάλειας και Προστασίας του περιβάλλοντος:

  • ISO 9001:2008 ISO 10002:2004 ISO 14001:2009 ISO/IEC 27001:2005 σε θέματα ΓΕΠ.

  • Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Προσωπικού – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  • H εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη στα πρατήρια υγρών καυσίμων λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας καθώς και του περιβάλλοντος για να εκτελεστεί κάθε μορφή εργασίας με ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Λειτουργούμε σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς ΤΟΤΕΕ και με Αμερικανικούς κανονισμούς ASHRAE για κάθε σωστή και αξιόπιστη εγκατάσταση εργασιών ασφάλειας.
Συνεχίζουμε με την ακέραιη τεχνοδομή μας και την άριστη ποιότητα εργασιών σε συνδυασμό με την άψογη απόδοση όλων των ενεργειακών πιστοποιητικών και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, με την ίδρυση της νεοσύστατης εταιρείας:

DGENERGY LTD, TECHNICAL & CONSTRUCTION COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την NICOSIA – CYPRUS, ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2017. 

Για την καλύτερη, μέγιστη ολοκλήρωση όλων των εργασιών μας στην ΚΥΠΡΟ και σε

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ με ορατά αποτελέσματα……. τα έργα μας.

Για τις επαγγελματικές και οικιακές εγκαταστάσεις κλιματισμού όλα τα μηχανήματα αποτελούνται από σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και συνθήκες ελέγχου ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις τεχνικών και καταναλωτών.

Στη σειρά των μηχανημάτων περιλαμβάνονται Ημικεντρικά Συστήματα Αέρα – Αέρα Διαιρούμενου τύπου και Packaged Roof Top από 1.5 έως 20RT. Split Unit μηχανήματα τοίχου σε πλήρη γκάμα για κάθε εφαρμογή οικιακού κλιματισμού. Επίσης περιλαμβάνονται αερολέβητες αερίου Gas Furnaces οι οποίοι μπορούν να συνδυαστούν με ψυκτικό στοιχείο και εξωτερικό μηχάνημα για λειτουργία στη ψύξη ως διαιρούμενο κλιματιστικό μηχάνημα. Τα προϊόντα αυτά έχουν αναγνωρισθεί, ελεγχθεί και δοκιμαστεί από Αμερικάνικους και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Πιστοποίησης (ISO 9002, UL, ARI, CE κλπ. ) .

Στο κλάδο της Παθητικής Πυροπροστασίας η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα του οίκου Actionair ( UK ) και του οίκου Abesco ( UK ) που κατασκευάζει Διαφράγματα Πυροπροστασίας – Fire Dampers and Smoke Dampers – Διαφράγματα Ναυτιλίας – Marine Dampers καθώς και Διαφράγματα Ρύθμισης Αέρα – Air Volume Dampers. Τα Προϊόντα, είναι υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων πιστοποιημένα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Standards, Lloyds, British and ISO.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ