Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Ο όμιλος επιχειρήσεων, GAITAN CLIMA GROUP δραστηριοποιείται στο χώρο Κλιματισμού-Θέρμανσης-Εξαερισμού, και των ηλιακών συστημάτων 23 ολόκληρα χρόνια.

Παρέχει στους πελάτες μας άριστη ποιότητα, άψογη απόδοση και άμεση εξυπηρέτηση. Συνεχίζουμε με την ακέραιη τεχνοδομή μας και την άριστη ποιότητα εργασιών σε συνδυασμό με την άψογη απόδοση όλων των ενεργειακών πιστοποιητικών και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, με την ίδρυση της νεοσύστατης εταιρείας:

Με έδρα την NICOSIA – CYPRUS από το 2017 για την καλύτερη και μέγιστη ολοκλήρωση όλων των εργασιών μας στην ΚΥΠΡΟ και στις ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ με ορατά αποτελέσματα, τα έργα μας. Συνεχίζουμε με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε κάθε είδους κατασκευή και στην ΕΛΛΑΔΑ.

Η DGENERGY TECHNICAL & CONSTRUCTION COMPANY ασχολείται με την παρακολούθηση των κατασκευών-ανακαινίσεων, και συντήρηση έργων με μηχανολογικές μελέτες όλων των τύπων και των χώρων από άρτιους εξειδικευμένους μηχανολόγους-μηχανικούς αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας κάθε σας προσδοκία.

Όλα τα προϊόντα μας έχουν αναγνωρισθεί, ελεγχθεί και δοκιμαστεί από Αμερικάνικους και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Πιστοποίησης (ISO 9002, UL, ARI, CE κλπ.) .

Στο κλάδο της Παθητικής Πυροπροστασίας η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα του οίκου Actionair και του οίκου Abesco

Διαφράγματα Πυροπροστασίας – Fire Dampers and Smoke Dampers

Διαφράγματα Ναυτιλίας – Marine Dampers

Διαφράγματα Ρύθμισης Αέρα– Air Volume Dampers.

Ο όμιλος επιχειρήσεων, GAITAN CLIMA GROUP παρέχει πιστοποιήσεις και διακρίσεις:

  • HSE σε θέματα Υγείας Ασφάλειας και Προστασίας του περιβάλλοντος:
  • ISO 9001:2008 ISO 10002:2004 ISO 14001:2009 ISO/IEC 27001:2005 σε θέματα ΓΕΠ.
  • Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας Προσωπικού – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων του ομίλου….. είναι πλήρως εξειδικευμένο σε κάθε είδους έργα – πρατήρια υγρών καυσίμων λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας καθώς και του περιβάλλοντος για να εκτελεστεί κάθε μορφή εργασίας με ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ