Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία Ψύξη Θέρμανση
Ονομαστική ισχύς Btu/h 8.530 9.554
Ονομαστική ισχύς kW 2,5 2,8
Συντελεστής απόδοσης SEER 8,74
Συντελεστής απόδοσης SCOP 5,15
Ενεργειακή κατανάλωση Α+++ Α+++
Ετήσια κατανάλωση Ενέργειας kWh 101 666
Ψυκτικό Μέσο R32 R32
Εσωτερική Εξωτερική
Διαστάσεις 295X798X189 550X765X285
Καθαρό Βάρος kg 12 32
Επίπεδο θορύβου db 57 59