Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία Ψύξη Θέρμανση
Ονομαστική ισχύς Btu/h 17.060 19.790
Ονομαστική ισχύς kW 5 5,8
Συντελεστής απόδοσης SEER 7,33
Συντελεστής απόδοσης SCOP 4,6
Ενεργειακή κατανάλωση Α++ Α++
Ετήσια κατανάλωση Ενέργειας kWh 239 1217
Ψυκτικό Μέσο R32 R32
Εσωτερική Εξωτερική
Διαστάσεις 295X798X189 735X825X300
Καθαρό Βάρος kg 12 46
Επίπεδο θορύβου db 60 62